Privata fängelser

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 26 september

Svar på fråga

2007/08:1 Privata fängelser

Justitieminister Beatrice Ask

Thomas Bodström har frågat mig om jag avser att verka för privata fängelser.

Landets anstalter är, trots pågående nybyggnationer, i princip fullbelagda och alldeles för många av de intagna återfaller i brott och en kriminell livsstil efter avtjänat straff. För regeringen är det därför angeläget att vidta åtgärder som effektiviserar och vitaliserar kriminalvården.

En åtgärd för att utveckla kriminalvården kan vara att i än högre utsträckning än vad som redan pågår, låta privata aktörer komma in och visa nya vägar, bland annat när det gäller vård, behandling, yrkesutbildning och arbetsdrift.

Myndighetsutövning av mer ingripande karaktär, till exempel fastställande av verkställighetsplan, beslut om permissioner och beslut om tid för villkorlig frigivning, ska dock även i framtiden vara ett ansvar för det offentliga. Jag kommer således att se vidare på hur privata aktörer kan bidra till att effektivisera kriminalvården.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-20 Anmäld: 2007-09-20 Besvarad: 2007-09-26 Svar anmält: 2007-09-27

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-20)