Prideparaden i Tbilisi

Svar på skriftlig fråga 2018/19:820 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:820 av Robert Hannah (L)
Prideparaden i Tbilisi

Robert Hannah har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att stötta Tbilisi Pride och pressa den georgiska regeringen så att den uppskjutna prideparaden kan genomföras.

Georgien är ett viktigt partnerland och vi välkomnar landets ambitioner för EU-närmande. Det innebär att Sverige och övriga EU-länder ställer höga krav på Georgiens respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige har tät dialog med georgiska myndigheter och vi har understrukit statens ansvar för att mötesfriheten respekteras. Dessvärre finns krafter i Georgien som är redo att ta till våld för att stoppa Pride.

Det var ett viktigt steg att den första Pride-paraden skulle hållas i Tbilisi den 22 juni 2019. Rätten till fredliga sammankomster är en mänsklig rättighet och Sverige har hållit fast vid att Pride ska kunna genomföras i Tbilisi på ett sätt som garanterar mänskliga rättigheter, inklusive yttrande- och församlingsfrihet. Jag har även framfört detta i samtal med Georgiens utrikesminister Zalkaliani.

Pride-paraden har fått senareläggas flera gånger på grund av säkerhetshot och den 8 juli kunde endast en mycket liten manifestation hållas i Tbilisi. Vi följer händelseutvecklingen i Georgien och jag kommer att besöka landet i mitten av juli inom ramen för tioårsjubileet av det Östliga partnerskapet. Jag kommer att ta upp dessa frågor vid möten med representanter för georgiska regeringen och civilsamhället.

Stockholm den 10 juli 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-25)