polisens symbol "spöknippet"

Svar på skriftlig fråga 1999/2000:154 besvarad av

den 11 november

Svar på fråga 1999/2000:154 om polisens symbol "spöknippet"

Justitieminister Laila Freivalds

Kalle Larsson har frågat om jag anser det lämpligt att en symbol som för många förknippas med fascism, nazism och andra former av förtryck används som en del i polisens vapen.

Vid en bedömning av en symbols lämplighet måste hänsyn tas till ett flertal faktorer, bl.a. vad symbolen egentligen står för, av vem och i vilket syfte den används samt vilket historiskt värde symbolen har för användaren.

Spöknippet är ursprungligen en symbol från antikens Rom. Symbolen har använts i många länders statsförvaltningar under ansenlig tid, med början långt före fascismens uppkomst. I Sverige symboliserar spöknippet bl.a. den romerska rättens inflytande på rättsbildningen i vårt land. Från mitten av 1800-talet och framåt återfinns symbolen i svenska polisiära sammanhang. Sedan år 1935 är spöknippet en symbol också för polisen i Norge.

Min mening är att polisen inte ska behöva avstå från att använda en symbol som av tradition är ett kännetecken för rättsstaten enbart på den grunden att samma symbol i vissa sammanhang missbrukats av fascisterna.

Händelser

Inlämnad: 1999-11-03 Besvarad: 1999-11-11 Anmäld: 1999-11-16

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-11-03)