Pensionärer som missar bostadstillägg

Svar på skriftlig fråga 2019/20:66 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Statsrådet Annika Strandhäll (S)


2019-10-01

S2019/

0

4035

/SF

Socialdepartementet

Till Riksdagen


Besvarandet av frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström (M)

Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag
kommer frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström (M) inte att besvaras.

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd
Expeditionschef

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-27)