Osteoporosvården

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2456 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:2456 av Mats Sander (M)
Osteoporosvården

Mats Sander har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska lidandet och förbättra osteoporosvården.

Det är viktigt att det finns en välfungerande vård för personer med osteoporos. Regionerna ansvarar för detta. Som ett stöd i det arbetet har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer gällande osteoporos som publicerades i januari 2021. Dessa kompletteras av det nationella kunskapsstödet personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för osteoporos. För detta och andra sådana vårdförlopp avsätter regeringen särskilda medel i budgeten. Syftet är att minimera onödiga väntetider, förbättra patienternas livskvalitet och nöjdhet samt att förbättra och göra vården mer jämlik och jämställd.

Under april 2020 presenterade Läkemedelsverket en ny rekommendation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer.

Sammanfattningsvis pågår flera initiativ för att åstadkomma en god vård och behandling för osteoporos. Jag förväntar mig att dessa kommer till uttryck i hälso- och sjukvården i hela landet.

Stockholm den 14 april 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-07)