Operativa krav för beredskapsförändring gällande ubåt

Svar på skriftlig fråga 2006/07:846 besvarad av Försvarsminister Mikael Odenberg

Försvarsminister Mikael Odenberg

den 21 mars

Svar på fråga

2006/07:846 Operativa krav för beredskapsförändring gällande ubåt

Försvarsminister Mikael Odenberg

Peter Rådberg har frågat mig vilka de operativa skälen är för att ha samtliga fyra ubåtar i hög insatsberedskap, i stället för tre ubåtar med denna beredskapsnivå vilket var den tidigare inriktningen.

Som framgått av mitt tidigare frågesvar så har det inte skett någon förändring av antalet ubåtar i insatsorganisationen. Operativa skäl har ansetts föreligga för att ha fyra ubåtar i insatsorganisationen.

Peter Rådberg konstaterar nu att det i den senaste budgetpropositionen angavs att samtliga fyra ubåtar ska vara insatsförband – det vill säga ha en beredskapstid understigande ett år – medan motsvarande siffra i budgetpropositionen för 2006 var tre ubåtar. Detta är korrekt.

Förändringen är emellertid inte en följd av nya eller ändrade operativa krav, utan ett uttryck för ambitionen att alla våra ubåtar ska vara tillgängliga för operativ verksamhet så stor del av tiden som möjligt.

Ubåtar är dock komplexa system som behöver genomgå återkommande översyner och modifieringar. Detta innebär att beredskapen på respektive ubåt kommer att variera över tiden och under vissa perioder överstiga ett år.

Händelser

Inlämnad: 2007-03-14 Anmäld: 2007-03-14 Besvarad: 2007-03-21 Svar anmält: 2007-03-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-03-14)