Olika förutsättningar för friskolor och kommunala skolor

Svar på skriftlig fråga 2007/08:718 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

Utbildningsminister Jan Björklund

den 13 februari

Svar på fråga

2007/08:718 Olika förutsättningar för friskolor och kommunala skolor

Utbildningsminister Jan Björklund

Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att fristående skolor och kommunala skolor har samma förutsättningar att bedriva lokala kurser.

I Regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till en ny skollag, där samtliga bestämmelser i den gamla skollagen ses över. En utgångspunkt för arbetet är att i största möjliga utsträckning åstadkomma likvärdiga villkor mellan huvudmän.

Gymnasieutredningen (U 2007:01) har bland annat i uppdrag att undersöka om det finns behov av lokala kurser i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning och hur sådana kurser i så fall bör kvalitetssäkras. Gymnasieutredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2008.

Händelser

Inlämnad: 2008-02-06 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-02-06)