Ökade kostnader för miljötillstånd

Svar på skriftlig fråga 2021/22:354 besvarad av Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)
M2021/02152 Miljödepartementet Miljö - och klimat minister n samt vice statsminister n Till riksdagen

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2021/22: 354 Ökade kostnader för miljötillstånd

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna skriftliga fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras.

Enligt uppdrag

Egon Abresparr
Expeditionschef

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-08)