Offentligt stöd till regionala flygplatser

Svar på skriftlig fråga 2012/13:609 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 26 juni

Svar på fråga

2012/13:609 Offentligt stöd till regionala flygplatser

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Isak From har frågat finansministern om han avser att agera för att stoppa EU-kommissionens förslag som kan innebära att bland annat Lycksele flygplats läggs ned.

Frågan har överlämnats till mig.

De regionala flygplatserna i Sverige fyller en viktig funktion i transportsystemet genom att erbjuda snabba och effektiva person- och godstransporter. De bidrar till att skapa en ökad tillgänglighet i alla delar av landet. Vissa av de regionala flygplatserna fyller också en viktig roll för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga transporter.

Sverige har ännu inte mottagit något förslag från EU-kommissionen gällande nya flygplatsriktlinjer. Därför har jag inte möjlighet att ta ställning till dessa. De regionala flygplatserna fyller en viktig funktion i transportsystemet och jag kommer därför noga att följa frågan.

Händelser

Inlämnad: 2013-06-19 Anmäld: 2013-06-19 Besvarad: 2013-06-26 Svar anmält: 2013-06-26

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-06-19)