Ny generaldirektör för Naturvårdsverket

Svar på skriftlig fråga 2014/15:706 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2015/3491

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:706 av Johan Hultberg (M) Ny generaldirektör för Naturvårdsverket

Johan Hultberg har frågat mig om när rekrytering av en ny generaldirektör för Naturvårdsverket ska vara avslutad.

Rekryteringsprocessen av ny chef och generaldirektör för Naturvårdsverket pågår. Det är för tidigt att svara på när denna process kan vara avslutad.

Stockholm den 10 augusti 2015

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-06-24)