Nobel Center

Svar på skriftlig fråga 2013/14:576 besvarad av Isak From (S)

Isak From (S)

Dnr Ku2014/887/KA

Kulturdepartementet

Kultur- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:576 av Isak From (S) Nobel Center

Isak From har frågat mig om regeringens besked kvarstår om en ny plats ska hittas för ett Nobel Center och om de 30 miljoner kronor per år som regeringen utlovar ska ses som nya kulturpengar, eller om de kommer att tas från annan kulturverksamhet.

I december 2011 tecknades en avsiktsförklaring mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blaiseholmen vid Nybroviken i Stockholm. Centret kan förväntas få en betydande roll för forskning och utbildning och bli en central funktion för kultur och vetenskap.

Regeringen avser att bidra till driften av verksamheten och för de tre första verksamhetåren tillförs nya medel i kulturbudgeten med ett statligt bidrag på 30 miljoner kronor per år, när verksamheten beräknas inledas 2018.

Stockholm den 24 april 2014

Lena Adelsohn Liljeroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-04-14)