Myndigheternas agerande under pandemin

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1616 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2019/20:1616 av Markus Wiechel (SD)
Myndigheternas agerande under pandemin

Markus Wiechel har frågat mig om regeringen avser att inkludera en noggrann granskning av berörda myndigheter i den coronakommission som ska tillsättas, och när kan vi förvänta oss mer information om kommissionens direktiv.

Regeringen har aviserat att den kommer att fatta beslut innan sommaren om en kommission med uppdrag om att utvärdera de åtgärder som har vidtagits för att begränsa smittspridningen av det virus som orsakar covid-19. Ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Stockholm den 24 juni 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)