Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

mordet på Olof Palme

Svar på skriftlig fråga 1998/99:817 besvarad av

Svar på fråga 1998/99:817 om mordet på Olof Palme
    Justitieminister Laila Freivalds

den 18 augusti

 

Birger Schlaug har frågat mig om jag avser att låta någon "utländsk utredare, fullständigt befriad från kopplingar till Sverige, svenska politiker, svensk polis och svenska etablissemanget överhuvudtaget", få i uppdrag att gå igenom hela materialet kring mordet på Olof Palme.

Brottsutredningen om mordet på Olof Palme har granskats av tre kommissioner: Juristkommissionen med anledning av mordet på Olof Palme (SOU 1987:72), Parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme (SOU 1988:18) och senast Granskningskommissionen i anledning av brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme (SOU 1999:88). Den sistnämnda kommissionen lämnade sitt betänkande så sent som den 29 juni i år. Det omfattande betänkandet utgör bl.a. en grundlig genomgång av i stort sett samtliga tips och spår av betydelse som varit aktuella under utredningens gång.

Såväl Parlamentariska kommissionen som Granskningskommissionen har haft som uppgift att granska hanteringen av det s.k. polisspåret, vilket verkar vara det Birger Schlaug åsyftar i sin fråga. Granskningskommissionen har även i den delen mycket ingående och kritiskt analyserat polisutredningen. Birger Schlaug har inte pekat på någon omständighet som talar för att det nu skulle finnas skäl att på nytt gå igenom materialet i polisutredningen.

Mot denna bakgrund kan jag inte se något skäl för att låta ytterligare en utredning granska förundersökningen om mordet på Olof Palme.

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-07-28)