Minskad köttkonsumtion för hållbar havsmiljö

Svar på skriftlig fråga 2015/16:201 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2015/07508/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:201 av Jens Holm (V) Minskad köttkonsumtion för hållbar havsmiljö

Jens Holm har frågat infrastrukturministern Anna Johansson om hon avser verka nationellt såväl som internationellt för att minska köttkonsumtionen som ett led i att säkerställa miljöaspekten i genomförandet av den maritima strategin.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Arbetet med att skydda våra hav och kuster, så väl som att möjliggöra en utveckling av våra maritima näringar, är viktigt för regeringen. Regeringen har mot denna bakgrund bl.a. lanserat den maritima strategin. En strategi som är tänkt att utgöra grunden för ett fortsatt arbete. Detta arbete har precis påbörjats.

En minskad global köttkonsumtion är bra för klimatet. När det gäller övergödningsproblematiken är riktade åtgärder t.ex. i områden där detta är ett problem effektiva. Åtgärder som syftar till att minska köttkonsumtionen måste utformas så att de inte i första hand slår mot svensk produktion. Regeringen anser att en större andel av det kött som konsumeras i Sverige också bör vara producerat i landet. Svensk köttproduktion har ofta lägre utsläpp av växthusgaser än motsvarande produktion i omvärlden. Djur som betar naturbetesmarker i Sverige gör en viktig insats för den biologiska mångfalden, och i delar av Sverige där förutsättningarna för växtodling är dåliga bidrar betesdjur till att hålla landskapet öppet och varierat. Svensk produktion har också en fördel när det gäller högt djurskydd och låg antibiotikaanvändning.

Idag äter genomsnittssvensken betydligt mer kött än vad Livsmedelsverket rekommenderar. Kött är en viktig järnkälla och en bra källa till protein. Den senaste tidens forskning visar tydligt att det är bra att dra ned på konsumtionen av kött och charkprodukter, eftersom det kan minska risken för viss cancer. Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta högst 500 gram rött kött och chark i veckan.

Som konsument kan man bidra till en minskad miljöpåverkan genom att göra miljösmarta matval. Livsmedelsverket arbetar tillsammans med andra myndigheter, Naturvårdsverket och Jordbruksverket, även med att tillhandahålla uppdaterad information om miljösmarta matval. Inte minst viktigt är att hålla nere matsvinnet. Produktion av fullgoda livsmedel som bara slängs är ett slöseri med våra resurser som vi inte har råd med. Jag tycker att det är viktigt att konsumenterna har möjlighet att göra medvetna val av livsmedel och att marknaden kan leverera det som efterfrågas. Det är också viktigt att använda den offentliga upphandlingen för att styra mot hållbara livsmedel. Detta område kommer att vara en del av den livsmedelsstrategi som regeringen just nu arbetar med.

Stockholm den 12 november 2015

Sven-Erik Bucht

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-10-29)