Mänskliga rättigheter och självbestämmande för Västsaharas folk

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1431 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 13 augusti

Svar på fråga

2006/07:1431 Mänskliga rättigheter och självbestämmande för Västsaharas folk

Utrikesminister Carl Bildt

Agneta Berliner har frågat mig vilka initiativ, bilateralt eller via EU, jag kommer att ta med Frankrike, Spanien, Marocko eller andra länder för att hävda Sveriges ställningstagande om rätten till självbestämmande för det västsahariska folket och vikten av att de mänskliga rättigheterna respekteras i Västsahara.

Sverige stöder FN:s ansträngningar att lösa den långvariga konflikten om Västsahara och generalsekreterarens personliga sändebuds arbete för att bidra till en politisk lösning mellan parterna. Vi fortsätter att framhålla det västsahariska folkets rätt till självbestämmande liksom att de mänskliga rättigheterna respekteras.

Det är glädjande att båda parter gjort ansträngningar och lämnat konkreta förslag till lösningar och att de för första gången kunnat mötas tillsammans över förhandlingsbordet den 18–19 juni 2007 i Manhasset utanför New York. Parterna har också kommit överens om att fortsätta dessa förhandlingar i FN:s regi i augusti. Sverige hävdar uppfattningen att båda parternas förslag måste behandlas likvärdigt så att förutsättningar skapas för fortsatta, förtroendefulla förhandlingar. Sverige har framfört till FN att vi är beredda att bistå i processen om det personliga sändebudet och parterna så önskar.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-27 Besvarad: 2007-08-13 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-06-27)