Mälardalens högskola

Svar på skriftlig fråga 2018/19:780 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)


U2019/

02217/UH

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:780 av Åsa Coenraads (M)
Mälardalens högskola

Åsa Coenraads har frågat mig när regeringen avser att göra Mälardalens högskola till universitet.

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forskningsländer. Regeringens mål är att utbildning och forskning ska hålla en internationellt sett hög kvalitet och bedrivas effektivt. Därför investerar regeringen i att bygga ett modernt kunskapssamhälle med högklassig forskning och utbildning i hela landet. Ett led i det som har diskuterats är att Sverige skulle behöva ett nytt tekniskt universitet. I den diskussionen har det lyfts fram att Mälardalens högskola skulle kunna ha potential att bli ett nytt tekniskt universitet, men att det skulle kräva fortsatta investeringar i svensk forskning och utbildning.

Att inrätta ett nytt universitet är ett beslut som måste vara del av en större forskningspolitisk prioritering och regeringen kommer att återkomma rörande forskningspolitiken i stort.

Stockholm den 26 juni 2019

Matilda Ernkrans

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-14)