Larmnummer 116 000

Svar på skriftlig fråga 2011/12:214 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

Statsrådet Maria Larsson

den 13 december

Svar på fråga

2011/12:214 Larmnummer 116 000

Statsrådet Maria Larsson

Carina Hägg har frågat mig om jag avser att ta initiativ för införande av larmnummer 116 000 i Sverige.

År 2007 har Europeiska kommissionen antagit ett beslut som innebär att medlemsstaterna ska reservera den sexsiffriga nummersekvens som inleds med 116 för tjänster av sociala värden i Europa. Nummer 116 000 var det första telefonnummer som reserverades som journummer för anmälan av försvunna barn. Enligt kommissionens beslut ska sedan numret göras tillgängligt för tilldelning. Samtliga medlemsstater har avslutat detta steg. Efter denna tilldelning bör varje medlemsstat göra sitt yttersta för att se till att journumret tas i bruk.

Jag har redan i somras meddelat regeringens avsikt att undersöka möjligheterna för att larmnummer 116 000 för anmälan av försvunna barn tas i bruk även i Sverige. Socialdepartementet arbetar för närvarande tillsammans med Försvarsdepartementet och Näringsdepartementet för att hitta den bäst lämpade operatören för larmnumret 116 000 och rutinerna för dess användning anpassad till de svenska förhållandena. Min förhoppning är att larmnumret ska kunna tas i bruk under våren 2012.

Händelser

Inlämnad: 2011-12-06 Anmäld: 2011-12-06 Svar anmält: 2011-12-13 Besvarad: 2011-12-13

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-12-06)