Krav på munskydd inom kollektivtrafiken

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1911 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2020/02076/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1911 av Sara Gille (SD)
Krav på munskydd inom kollektivtrafiken

Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen ämnar införa krav på munskydd i landets kollektivtrafik.

Folkhälsomyndigheten är den expertmyndighet som ansvarar för nationella folkhälsan och åtgärder mot olika typer av hälsohot, däribland det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Myndighetens råd och rekommendationer utgår från aktuellt kunskapsläge. Folkhälsomyndigheten har utfärdat allmänna råd för att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel. I de allmänna råden anges att trafiken bör köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel, att antalet passagerare per fordon bör begränsas samt att information bör lämnas till passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Inför skolstarten publicerade Svensk Kollektivtrafik en branschvägledning riktad till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som ansvarar för den offentligt organiserade kollektivtrafiken för hanteringen den upphandlade icke platsbokade kollektivtrafiken. Jag har också noterat att vissa kollektivtrafikföretag har erbjudit munskydd till sina resenärer.

Vad gäller allmän användning av munskydd i publika miljöer gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att det vetenskapliga stödet för en sådan användning i dag är svagt. Myndigheten undersöker emellertid fortsatt frågan om användning av munskydd i vissa situationer i publika miljöer.

Stockholm den 24 augusti 2020

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-07)