kostnad för måltider på kriminalvårdsanstalt

Svar på skriftlig fråga 2004/05:1210 besvarad av

den 16 mars

Svar på fråga 2004/05:1210 om kostnad för måltider på kriminalvårdsanstalt

Justitieminister Thomas Bodström

Lennart Hedquist har frågat mig hur jag motiverar att fängelser regelmässigt verkar ha högre portionskostnad/livsmedelskostnad än skolor och omsorg.

Jag vill börja med att säga att jag självklart tycker det är viktigt att alla elever serveras bra mat i skolan. Kommunerna, som bland annat ansvarar för skolan @ och därmed skolmaten, har under en rad år fått mer pengar av regeringen.

Ett viktigt instrument som regeringen har för att styra myndigheterna är de så kallade regleringsbreven. I regleringsbreven framgår vilka mål myndigheten ska uppnå och hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande. Kriminalvården får årligen ett anslag för att bedriva verksamhet inom sitt område. Det är därefter kriminalvårdens ansvar att fördela pengarna till de olika verksamheterna. Det är alltså kriminalvården själv som bestämmer vad maten får kosta.

De som avtjänar sitt straff i fängelse äter all sin mat på anstalten, både frukost, lunch och middag samt mellanmål. Matkostnaden @ som kan variera från anstalt till anstalt, bland annat beroende på anstaltens storlek @ uppgår för närvarande till ca 45 kr per intagen och dygn.

Slutligen vill jag säga att som minister med ansvar för kriminalvården ser jag det som självklart att på samma sätt som Georg Naeslund och hans kamrater ska serveras bra mat i skolan ska de som avtjänar ett fängelsestraff få bra mat i fängelset.

Händelser

Inlämnad: 2005-03-11 Anmäld: 2005-03-11 Besvarad: 2005-03-16 Svar anmält: 2005-03-16

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2005-03-11)