Konsumenters rätt till återbetalning av förbetalda resor

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1897 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Statsrådet Lena Micko (S)Svar på fråga 2019/20:1897 av Lars Beckman (M)
Konsumenters rätt till återbetalning av förbetalda resor

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta på kort och lång sikt för att säkerställa såväl resebyråernas överlevnad som konsumenternas rätt till återbetalning av resor.

Det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 är först och främst en fara för liv och hälsa, men det får också konsekvenser för samhället och ekonomin i stort. Det är inte minst en tuff situation för resebranschen och för de resenärer som drabbas.

Regeringen har – i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna – vidtagit en rad åtgärder som syftar till att underlätta för företag, bl.a. tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher, anstånd med skatteinbetalningar, statliga lånegarantier till små och medelstora företag samt korttidspermittering för att minska lönekostnader. Det finns ett långtgående konsumentskydd i samband med resor, både avseende reguljära resor och paketresor. Regelverket är i hög utsträckning harmoniserat inom EU. Den danska modell som Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) hänvisat till avseende paketresor är i grunden annorlunda än Sveriges resegarantisystem. I Sverige har företagen individuellt ställda garantier. I Danmark har man en gemensam fond. Det skulle krävas ett helt nytt system i Sverige för att genomföra det SRF föreslår.

Regeringen följer utvecklingen noga och utesluter inte ytterligare åtgärder.

Stockholm den 19 augusti 2020

Lena Micko

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-04)