Konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-kvinnor till Sverige

Svar på skriftlig fråga 2021/22:131 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)
UD2021/ 14865 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:131 av Björn Söder (SD) Konsulära kostnader i samband med att UD förde tre IS-kvinnor till Sverige

Björn Söder har frågat mig varför jag inte vill uppge statens kostnader i samband med regeringens insatser för att föra IS-kvinnorna tillbaka till Sverige och på vilka grunder jag åberopar säkerhetsskäl.

Jag ber att få hänvisa till mitt svar den 6 oktober på Björn Söders fråga nr 2021/22:54 angående konsulära kostnader i samband med utvisningar av svenska kvinnor och barn från nordöstra Syrien till Sverige.

Stockholm den 20 oktober 2021

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-11)