Konsekvenser på spelmarknaden till följd av den tillfälliga förordningen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1565 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)Svar på fråga 2019/20:1565 av Jonas Andersson i Linköping (SD) Konsekvenser på spelmarknaden till följd av den tillfälliga förordningen.

Jonas Andersson i Linköping har frågat mig vilka negativa konsekvenser på spelmarknaden till följd av förslaget om insättningsgränser jag ser en risk för.

De allvarliga konsekvenser som följer i spåren av covid-19 medför bl.a. ökad risk för arbetslöshet och psykisk ohälsa, men också för spelproblem och ökad skuldsättning.

Regeringens primära fokus är att skydda framför allt de sårbara konsumenterna och vi behöver i det här läget agera kraftfullt på flera plan.

Regeringen har därför valt att rikta särskilda begränsningar mot framför allt onlinekasinospel där vi ser att riskerna är som störst.

Parallellt med åtgärder för att stärka konsumentskyddet såsom reglerade insättningsgränser intensifieras arbetet med att stänga ute olicensierade aktörer. Det är en viktig förutsättning för att åtgärderna ska få full effekt. Regeringen har exempelvis uppdragit åt Spelmarknadsutredningen att överväga vilka ytterligare åtgärder som behövs för att stänga ute olicensierat spel. Regeringen har också gett Spelinspektionen i uppdrag att stärka tillsynen av aktörer utan licens och att redovisa vilka ytterligare verktyg som behövs för att hindra dessa från att rikta sig online mot svenska konsumenter.

Stockholm den 9 juli 2020

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-11)