Könsbyte i tidig ålder och konsekvenserna för idrotten

Svar på skriftlig fråga 2015/16:170 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2015/06837/FS,

S2015/06837/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:170 av Mikael Eskilandersson (SD) Könsbyte i tidig ålder och konsekvenserna för idrotten

Mikael Eskilandersson har frågat mig om vilka konsekvenser könsbyte kan få inom idrotten och vad jag planerar att göra för att detta inte ska missbrukas. Mikael Eskilandersson ställer frågan med anledning av betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91).

Den utredning som Mikael Eskilandersson hänvisar till har överlämnats, remissbehandlats och ärendet bereds nu inom Regeringskansliet. Då regeringen inte tagit ställning till utredningens förslag kan inget närmare svar på frågan ges.

Stockholm den 2 november 2015

Gabriel Wikström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-10-22)