Jordbruksprodukter från Västsahara

Svar på skriftlig fråga 2012/13:276 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

Statsrådet Ewa Björling

den 4 februari

Svar på fråga

2012/13:276 Jordbruksprodukter från Västsahara

Statsrådet Ewa Björling

Hans Linde har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att Sverige ska klargöra att jordbruksvaror producerade i Västsahara inte omfattas av EU:s handelsavtal med Marocko.

Regeringens ståndpunkt vad gäller Västsahara är väl känd. Varken Sverige eller något annat EU-land har erkänt Västsahara som en del av Marocko. Regeringen anser därför inte att EU:s handelsavtal med Marocko är tillämpliga för produkter från Västsahara. Detta har många gånger framförts av svenska företrädare i EU-sammanhang. Själv tog jag upp frågan senast vid EU-handelsministrarnas möte den 29 november 2012.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-01-24 Anmäld: 2013-01-24 Besvarad: 2013-02-04 Svar anmält: 2013-02-12

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-01-24)