Järnväg till hamnen Orrskär i Söderhamns kommun

Svar på skriftlig fråga 2022/23:431 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Statsrådet Andreas Carlson (KD)
LI2023/02005 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:431 av Jim Svensk Larm (S)
Järnväg till hamnen Orrskär i Söderhamns kommun

Jim Svensk Larm har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att prioritera Orrskär inom TEN-T.

Det transeuropeiska transportnätverket TEN-T syftar till att utveckla ett transeuropeiskt transportnät som är tillförlitligt, heltäckande och håller hög kvalitet. I nätverket ingår länkar och noder inom alla trafikslag.

EU-kommissionen använder sig av vissa tröskelvärden för godsvolymer när de föreslår vilka hamnar som ska ingå i TEN-T. Orrskär är visserligen en betydelsefull hamn för Gävleborgs län med en framträdande roll framför allt för sågade trävaror, men godsvolymerna i hamnen uppnår inte de tröskelvärden som används av kommissionen. Skulle godsvolymerna i hamnen öka i framtiden finns möjligheter att då komma in i TEN-T.

Stockholm den 21 mars 2023

Andreas Carlson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2023-03-09)