israeliska säkerhetspolisen Mossad

Svar på skriftlig fråga 2002/03:418 besvarad av

den 30 januari

Svar på fråga 2002/03:418 om israeliska säkerhetspolisen Mossad

Utrikesminister Anna Lindh

Yvonne Ruwaida har frågat mig hur jag tänker agera för att markera att Israels politik avseende dess säkerhetstjänst är oacceptabel för Sverige.

Jag har också tagit del av medieuppgifterna om att israeliska agenter skulle ha fått fria händer att mörda personer som anses hota Israel varhelst de befinner sig. Om detta stämmer är det givetvis helt förkastligt. Sådana aktioner skulle strida mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna. Att mörda människor på andra länders territorier utgör dessutom en kränkning av dessa länders suveränitet.

Sverige har alltid tagit avstånd från sådana utomrättsliga eller summariska avrättningar, oavsett var de har skett. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att ingen godtyckligt får berövas livet och att denna rätt ska skyddas genom lag. Detta är de utgångspunkter som kommer att vägleda Sveriges fortsatta dialog med Israel och vårt agerande inom EU och FN.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-01-22 Anmäld: 2003-01-22 Besvarad: 2003-01-29 Svar anmält: 2003-01-30

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2003-01-22)