Inledda prov med ryskt kärnbränsle

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S)

Lars Eriksson (S)

Dnr N2014/2973/E

Näringsdepartementet

It- och energiministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson (S) Inledda prov med ryskt kärnbränsle

Lars Eriksson har frågat mig om jag anser att Vattenfalls inledda prov med ryskt kärnbränsle harmoniserar med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi i EU-området.

Jag vill först påpeka att det är företagen själva som väljer leverantörer för de olika leden i kärnbränsleanskaffningen; köp av uran, isotopseparation och slutligen tillverkning av bränsleelement innehållande det anrikade uranet. Säkerhet regleras av stränga regler och hanteras av Strålsäkerhetsmyndigheten. Marknadens funktion och försörjningstrygghet bevakas och analyseras enligt europeiska regelverk genom Euratom och under överinseende av European Supply Agency, ESA.

Det prov med ett par bränsleelement i Ringhals som Vattenfall har påbörjat syftar till att verifiera funktion och säkerhet hos bränsleelement tillverkade av ett ryskt företag. I dagsläget finns efter sammanslagning av olika företag endast två företag som kan erbjuda tillverkning av bränsleelement för denna typ av reaktorer och försöken syftar till att säkerställa en väl fungerande och konkurrensutsatt marknad.

Om det i framtiden skulle bli aktuellt att köpa tillverkning av bränsleelement från detta ryska företag så innebär det på intet sätt ett beroende av ryskt uran eftersom inköpen fördelas mellan olika leverantörer och med olika långa kontrakt för att få en säker tillförsel.

Jag kan därför inte se någon koppling mellan de inledda proven av bränsleelement tillverkade av ett ryskt företag och försörjningssäkerheten vad gäller natururan eller anrikning. Eftersom proven syftar till att öka mängden möjliga leverantörer så borde detta, om något, öka försörjningstryggheten.

Därför finns inte heller någon grund för att dessa provningar inte skulle harmonisera med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi i EU-området.

Stockholm den 4 juli 2014

Anna-Karin Hatt

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-26)