Informationshanteringen i Regeringskansliet

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1037 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)

Statsminister Stefan Löfven (S)


SB2018

/

00545

/

RCK

Statsrådsberedningen

Statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark (M)
Informationshanteringen i Regeringskansliet

Hans Wallmark har frågat mig om genomlysningen av den interna informationsöverföringen inom Regeringskansliet i samband med händelserna kring Transportstyrelsen.

Den genomlysning som jag initierat har syftat till att få en bild av händelseförloppet och informationsvägarna i samband med händelserna kring Transportstyrelsen. Utöver händelseförloppet har även informationsvägarna redovisats i Regeringskansliets svar till konstitutionsutskottet och i de svar som lämnats vid konstitutionsutskottets utfrågningar.

Som Hans Wallmark påpekat är en slutsats av genomlysningen att det interna informationsutbytet, som i de flesta fall fungerar väl, i det här fallet borde ha fungerat bättre.

Statsrådsberedningen har mot denna bakgrund uppmärksammat departementen på och Regeringskansliet har i styrdokument erinrat om behovet av informationsöverföring mellan departementen samt mellan departementen och Statsrådsberedningen.

Stockholm den 28 mars 2018

Stefan Löfven

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-03-15)