Införandet av ensad Gripenflotta

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1167 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 8 maj

Svar på fråga

2007/08:1167 Införandet av ensad Gripenflotta

Försvarsminister Sten Tolgfors

Allan Widman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder så att de ekonomiska och operativa vinsterna av en ensad Gripenflotta snarast möjligt kan realiseras.

I september 2007 beslutade regeringen om handlingsplanen Gripen. Den innebär att Försvarsmakten får beställa ombyggnad av 31 JAS 39 A/B till JAS 39 C/D och ett demonstratorsprogram. Syftet med ombyggnaden av 31 flygplan är att:

-      öka flygplanets livslängd,

-      minska drift och underhållskostnader,

-      göra flygplanet interoperabelt med Natoförband och

-      öka räckvidden genom lufttankning.

Demonstratorsprogrammet ska slutföras 2010 och bidra till en fortsatt kunskapsuppbyggnad inför ställningstagande om Gripensystemets framtida eventuella utveckling.

I regleringsbrevet till Försvarsmakten för budgetåret 2008 har återrapporteringskrav ställts avseende genomförande av handlingsplanen. Försvarsmakten ska redovisa de åtgärder som myndigheten vidtagit och redovisningen ska inkludera hur avvecklingen av systemet JAS 39 A/B fortlöper samt ge en bedömning av avvecklingstiden.

Händelser

Inlämnad: 2008-04-29 Anmäld: 2008-05-05 Besvarad: 2008-05-08 Svar anmält: 2008-05-08

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-04-29)