Införande av "grön gräddfil" för hela näringslivet

Svar på skriftlig fråga 2007/08:762 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

Miljöminister Andreas Carlgren

den 20 februari

Svar på fråga

2007/08:762 Införande av "grön gräddfil" för hela näringslivet

Miljöminister Andreas Carlgren

Lars Hjälmered har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtas för att alla företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder, och inte bara de som är verksamma inom vindkraften, får en ”grön gräddfil” i samband med tillståndsprövningen.

Som jag sade i mitt svar till Lars Hjälmered så sent som i december behöver också miljöförbättrande åtgärder, som till exempel vindkraften, miljöprövas. Då sade jag också att regeringens ambition är att miljöprövningen ska vara enkel för alla som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder. Arbetet med att förenkla och förtydliga miljölagstiftningen är intensivt. Onödiga krav på verksamhetsutövarna ska tas bort.

Det råder en bred enighet om vindkraftens betydelse i Sverige och det särskilda behovet av att snabbt underlätta vindkraftsutbyggnaden i landet. Det är därför som vindkraften prioriteras i arbetet med att ta bort de onödiga kraven.

Händelser

Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-02-13)