Huvudmannaskapet för personlig assistans

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1251 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/ 00340 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1251 av Pia Steensland (KD)
Huvudmannaskapet för personlig assistans

Pia Steensland har frågat mig om jag och regeringen avser att följa januariöverenskommelsen och utreda om det är stat eller kommun som ska ha ett samlat huvudmannaskap för den personliga assistansen, eller verkställa riksdagens vilja om att det är staten som ska vara ensam huvudman.

Personlig assistans är en viktig fråga för regeringen och regeringen har tagit flera initiativ för att stärka rätten till assistans och förbättra insatsen. Problematiken kring det delade huvudmannaskapet för personlig assistans har belysts i flera statliga utredningar och myndighetsrapporter. Att se över huvudmannaskapet för personlig assistans är nödvändigt för att insatsen ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

I januariavtalet står det att frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen ska utredas och att en utredning ska tillsättas 2021. Riksdagen tillkännagav den 19 november 2020 att regeringen skyndsamt ska ta initiativ till en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning.

Direktiv till en utredning om huvudmannaskapet för personlig assistans bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringens närmare ställningstaganden kommer att framgå av de senare beslutade direktiven.

Stockholm den 20 januari 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-13)