Hemlighetsmakeri i utnämningspolitiken

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1647 besvarad av Statsrådet Mats Odell

Statsrådet Mats Odell

den 19 september

Svar på fråga

2006/07:1647 Hemlighetsmakeri i utnämningspolitiken

Statsrådet Mats Odell

Berit Andnor har frågat mig – mot bakgrund av mitt uttalande i medier att alla statliga myndighetschefsanställningar i framtiden ska utannonseras – vilka överväganden som låg bakom att jag hemlighöll denna precisering för just riksdagens ledamöter i kammardebatten den 6 september 2007 med anledning av interpellationen 2006/07:670.

I den tv-intervju Berit Andnor åsyftar gav jag uttryck för min personliga uppfattning om i vilken grad annonsering bör förekomma.

I interpellationsdebatten tidigare samma dag anförde jag bland annat att erfarenheterna av att annonsera är mycket goda och att min ambition är att detta ska vidgas. Det ska omfatta mycket mer än hittills. Regeringen kommer att precisera förändringarna på detta område i budgetpropositionen för 2008.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-14)