Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter i för- och grundskolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3303 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2020/21:3303
av Marléne Lund Kopparklint (M) Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter i för- och grundskolan

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna skriftliga fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras

Stockholm den 30 juni 2021

Malin Ekhamre
Skolenheten

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-06-24)