Handläggningstider hos Pensionsmyndigheten

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1955 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


S2020/06369/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1955 av Per Schöldberg (C) Handläggningstider hos Pensionsmyndigheten

Per Schöldberg har frågat mig vad jag gör för att människor i stort behov av sina berättigade bostadstillägg ska få dem inom rimlig tid.

Jag välkomnar att Per Schöldberg delar regeringens uppfattning att Pensionsmyndighetens handläggningstider är alldeles för långa. Situationen är oacceptabel och regeringen för en kontinuerlig dialog med myndigheten om hur handläggningstiderna ska minska.

För att komma till rätta med de långa handläggningstiderna fick Pensionsmyndigheten ett tillskott i budgetpropositionen 2020. Regeringen satte dessutom tydliga mål i Pensionsmyndighetens regleringsbrev för såväl servicenivån i kundtjänst som handläggningstiderna inom bostadstillägg. Resultatet har också förbättrats något under första halvåret 2020 och handläggningstiderna har minskat, om än från en hög nivå.

Med detta sagt är dock handläggningstiderna fortfarande för långa och det är därför en fortsatt högt prioriterad fråga och regeringen förväntar sig resultat av de extra medel som tillförts myndigheten. Regeringen följer nära utvecklingen av både servicenivån i kundtjänst och handläggningstiderna inom bostadstillägg.

Stockholm den 31 augusti 2020

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-08-14)