Handel med falska asylhandlingar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:314 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/00718

/POL

Ju2019/00740/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:307 av Boriana Åberg (M)
LMA-kort och fråga 2018/19:314 av Maria Malmer Stenergard (M) Handel med falska asylhandlingar

Boriana Åberg har frågat mig vad jag tänker göra för att stoppa missbruket av LMA-kort. Maria Malmer Stenergard (M) har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stoppa bedrägerier med falska LMA-kort.

LMA-kortet är inte ett identitetskort, utan ett bevis på att innehavaren av kortet är asylsökande och har rätt att vara i Sverige i väntan på beslut i sitt asylärende. LMA-kort godtas i allmänhet inte som en identitetshandling men kan ändå, i vissa sammanhang, anses vara ett tillräckligt identitetsbevis. Dock ger ett LMA-kort relativt begränsade förmåner. Kortet ger t.ex. inte någon rätt att erhålla dagersättning eller andra bidrag från Migrationsverket. Däremot är det möjligt att med ett LMA-kort erhålla en lägre avgift vid läkarbesök, vid akut tandläkarbesök, vid sjukresor och för mediciner.

Även om det inte finns några säkra uppgifter på hur omfattande problemet är så ser regeringen allvarligt på att det förekommer missbruk av LMA-kort. Jag kommer därför, i dialog med Migrationsverket, att bevaka utvecklingen av denna fråga noga.

Stockholm den 6 mars 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-26)