Gotsam

Svar på skriftlig fråga 2008/09:61 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 8 oktober

Svar på fråga

2008/09:61 Gotsam

Försvarsminister Sten Tolgfors

Håkan Juholt har frågat mig hur jag har verkat för att regeringen har en plan för att sprida erfarenheterna från Gotsam till övriga regioner i landet och hur den planen i så fall ser ut.

En utvärdering av försöksverksamheten, genomförd av länsstyrelsen på Gotland, har rapporterats till regeringen i mars 2008.

Försöksverksamheten är ännu inte avslutad och därmed har inte alla erfarenheter av verksamheten omhändertagits. En slutrapport rörande verksamheten väntas efter årsskiftet. Erfarenheter från försöksverksamheten har kontinuerligt spridits såväl nationellt som internationellt. Erfarenheterna av försöksverksamheten bör fortsatt tillvaratas.

Händelser

Inlämnad: 2008-10-03 Anmäld: 2008-10-07 Besvarad: 2008-10-08 Svar anmält: 2008-10-14

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-10-03)