Generaldirektör för Försäkringskassan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:516 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

Statsrådet Annika Strandhäll (S)


S2019/01723/SF

S2019/01722/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:515 och 2018/19:516 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard har frågat mig när regeringen avser att tillsätta en ordinarie generaldirektör för Försäkringskassan respektive för Inspektionen för socialförsäkringen.

Jag håller med Maria Malmer Stenergard om att Försäkringskassan är en stor och viktig myndighet som behöver ett långsiktigt ledarskap. Därför är det angeläget att myndigheten får en ordinarie generaldirektör. Den omständigheten att regeringen under en längre period var en övergångsregering har påverkat tillsättningsförfarandet.

Arbetet med att rekrytera en ordinarie generaldirektör för Försäkringskassan pågår och beslut kommer att fattas så snart som möjligt. En följd av att arbetet pågår är att generaldirektören för Inspektionen för socialförsäkringen fortsatt är tjänstledig och att en tillförordnad generaldirektör tjänstgör i hennes ställe.

Stockholm den 17 april 2019

Annika Strandhäll

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-08)