Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Framtidens forskningsisbrytare

Svar på skriftlig fråga 2021/22:683 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2021/05034 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:683 Framtidens forskningsisbrytare av Pål Jonson (M)

Pål Jonson har frågat statsrådet Eneroth om han avser att gå vidare med de förslag som presenteras i slutbetänkandet Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65) när det gäller ersättaren till forskningsisbrytaren Oden.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Regeringen gav genom ett tilläggsdirektiv till utredningen om Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65) i uppdrag utvärdera olika finansieringsmodeller för att ge svenska polarforskare tillgång till forskningsisbrytare med förmåga att utföra forskningsexpeditioner samt föreslå hur tillgång till sådan forskningsisbrytare ska finansieras.

Utredningens betänkande är för närvarande ute på remiss och svar ska lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 12 januari 2022.

Regeringen avser därefter att bereda frågan vidare inom Regeringskansliet.

Stockholm den 12 januari 2022

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-21)