Fotboll och döda byggnadsarbetare

Svar på skriftlig fråga 2013/14:658 besvarad av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

Dnr Ku2014/1129/MFI

Kulturdepartementet

Kultur- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:658 av Anders Karlsson (S) Fotboll och döda byggnadsarbetare

Anders Karlsson har frågat mig vad jag avser att göra i EU för att driva krav som förhindrar att fler dör vid arenabyggena i Qatar och hur jag avser att initiera ett arbete tillsammans med idrottsrörelsen för att tillse att stora internationella arrangemang inte byggs på mänsklig exploatering och dödade byggnadsarbetare.

Det är väl känt att respekten för gästarbetares rättigheter i Qatar är bristfällig. Sponsorsystemet i Qatar, det så kallade kafala-systemet, som reglerar gästarbetares arbetsvillkor, ger arbetsgivaren betydande inflytande. Många hamnar i en utsatt position. I regeringens bilaterala relationer med Qatar tar vi återkommande upp frågan om de mänskliga rättigheterna, inklusive gästarbetares rättigheter.

Jag delar fullt ut frågeställarens uppfattning om att vi från svenskt håll måste börja ställa krav på den internationella idrotten. Våra nationella idrottsförbund är medlemmar i de internationella förbunden och vi måste därför ställa krav även på den svenska idrotten. I januari i år bjöd därför min statssekreterare in företrädare för de stora svenska idrottsförbunden till ett samtal kring dessa frågor. Det ena syftet med samtalet var att få idrottsförbundens syn på respekten för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, demokrati och korruption inom den internationella idrotten. Det andra syftet var att fråga svensk idrott om regeringen i vårt internationella arbete kan bistå idrotten i att få nödvändiga förändringar till stånd. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattson Weijber var i en krönika månaden efter mötet tydlig med att svensk idrott måste stå upp för mänskliga rättigheter. Jag ser fram emot ett tydligare ansvarstagande från svensk idrott framöver.

Inom EU antogs en ny arbetsplan för idrott på ett ministerrådsmöte i maj i år. Efter ett svenskt initiativ och lyckat svenskt förhandlingsarbete ska det enligt denna arbetsplan nu utarbetas riktlinjer i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, särskilt i samband med förfarandet för tilldelning av större idrottsevenemang. Från svenskt håll har vi också föreslagit och fått igenom att det på dessa områden ska kunna tas fram avtal med frivilliga åtaganden från idrottens sida. Som förebild har Sverige fört fram FN:s Global Compact. Ett frivilligt avtal som ställer grundläggande krav om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, antikorruption och miljö och som över 7000 företag i 145 länder har anslutit sig till.

Tyvärr kunde jag denna gång inte delta i ministerrådsmötet men min statsekreterare var på plats och uppmanade kollegorna att som vi i Sverige börja tala med den nationella idrotten om dess ansvar för dessa frågor och om att skapa en idrottens Global Compact. Vi har sett tillräckligt mycket korruption och bristande ansvar för mänskliga rättigheter inom idrotten nu, inte minst när det gäller de stora idrottsevenemangen. Det är dags för idrotten att ta det ansvar de får vårt stöd för att ta.

Stockholm den 11 juni 2014

Lena Adelsohn Liljeroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-03)