Förutsättningarna för godstrafik på E16

Svar på skriftlig fråga 2018/19:797 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)Svar på fråga 2018/19:797 av Pål Jonson (M)
Förutsättningarna för godstrafik på E16

Pål Jonson har frågat mig om jag och regeringen är villig att ge Tullverket förutsättningar att intensifiera arbetet med digitaliseringen av klareringstjänster så att även dessa kan erbjudas vid E16.

I budgetpropositionen för 2018 genomförde regeringen en kraftfull satsning på Tullverket som fick det största resurstillskottet på tio år. Syftet var att öka tullkontrollerna vid gränserna. Myndigheten har för 2019 i den av riksdagen beslutade budgeten fått en förstärkning av sitt anslag med 90 miljoner kronor.

Sverige och Norge samverkar längs gränsen såtillvida att norska tulltjänstemän utför uppgifter för Tullverket och omvänt. Syftet är att tillsammans minska kostnaderna och samtidigt kunna erbjuda näringslivet en god service. Det pågår en digitalisering av Tullverkets verksamhet och det är Tullverket som avgör hur och var digitaliseringen bäst bidrar till att uppfylla målen för verksamheten som riksdag och regering beslutar om.

Stockholm den 2 augusti 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-18)