Förmånsbeskattning av miljöbilar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:809 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/02496/S1

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:809 av Ulla Andersson (V)
Förmånsbeskattning av miljöbilar

Ulla Andersson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av det som framkommit om förmånsbeskattningen av miljöbilar, i det här fallet gällande Tesla.

Reglerna om nedsättning av förmånsvärde för miljöanpassade bilar infördes bl.a. för att underlätta introduktionen av miljöbilar på bilmarknaden och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att miljöprestandan hos beståndet av förmånsbilar skulle öka. Om en bil har ett högre nybilspris på grund av att den är utrustad med teknik för drift med el eller med mer miljöanpassade drivmedel än bensin eller diesel, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för närmast jämförbara bil utan den fördyrande tekniken.

Inom detta område utvecklas tekniken i snabb takt. Bedömningen av vilken bil som är den närmast jämförbara bilen utan sådan miljöteknik är något som Skatteverket gör i sin tillämpning.

Stockholm den 2 augusti 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-20)