Förlängning av tandhygienistutbildningen

Svar på skriftlig fråga 2012/13:111 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

Utbildningsminister Jan Björklund

den 21 november

Svar på fråga

2012/13:111 Förlängning av tandhygienistutbildningen

Utbildningsminister Jan Björklund

Eva Olofsson har frågat mig om jag avser att verka för en förlängning av tandhygienistutbildningen.

Tandhygienistutbildningen finns i dag vid sju lärosäten i landet: Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karolinska Institutet, Karlstads universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan i Jönköping. Samtliga lärosäten erbjuder studenterna möjlighet att läsa ett tredje år. Utbildningen har hög examensfrekvens, 85 procent. Av dem som har tagit ut en examen som tandhygienist väljer nästan 60 procent att gå ett tredje år.

Jag är medveten om att både Högskoleverket och Behörighetsutredningen i sitt betänkande (SOU 2010:65) förordar en förlängning av tandhygienistutbildningen. Högskoleverket utvärderade utbildningen 2007 i enlighet med det tidigare utvärderingssystemet.

Högskoleverket påbörjar våren 2013 en ny utvärderingsomgång av tandhygienistutbildningen och jag vill invänta resultatet av utvärderingen innan jag tar ställning i denna fråga.

Händelser

Inlämnad: 2012-11-14 Anmäld: 2012-11-14 Besvarad: 2012-11-21 Svar anmält: 2012-11-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-11-14)