Fördelningspolitiska konsekvenser av regeringens bilbidrag

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1418 besvarad av Finansminister Mikael Damberg (S)

Finansminister Mikael Damberg (S)
Fi2022/01223 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1418 av Rasmus Ling (MP)
Fördelningspolitiska konsekvenser av regeringens bilbidrag

Rasmus Ling har frågat mig om jag och regeringen har gjort någon fördelningspolitisk analys av förslaget om det riktade bilbidraget.

Jag uppfattar det som att frågan handlar om den drivmedelskompensation som presenterats av regeringen.

Många människor i Sverige möter nu betydligt högre kostnader för drivmedel. Drivmedelskompensationen ingår i det åtgärdspaket som regeringen presenterat för att möta prisökningarna. Det är en exceptionell åtgärd med syfte att lindra effekten för privatpersoner av de höga drivmedelspriserna i det korta perspektivet.

Regeringens prioritering har varit att så snabbt som möjligt få fram en kompensation som kan underlätta för människor i deras vardag. Den som har större avstånd och är beroende av bilen bör få en mer omfattande kompensation. Därför är kompensationen högre främst för de som bor i gles- eller landsbygder.

De höjda drivmedelspriserna slår hårdast mot hushåll med mindre marginaler. Kompensationen kommer göra mest nytta där behoven är som störst. Det framgår av den fördelningspolitiska konsekvensanalysen i den promemoria om förslaget som är ute på remiss. Den visar att drivmedelskompensationen ökar den ekonomiska standarden mer i den nedre delen av inkomstfördelningen än i den övre.

Stockholm den 7 april 2022

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-04-04)