Förbud mot olje- och gasutvinning i Arktis

Svar på skriftlig fråga 2011/12:455 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 19 mars

Svar på frågorna

2011/12:451 Utvinning av fossila bränslen i Arktis

2011/12:455 Förbud mot olje- och gasutvinning i Arktis

Utrikesminister Carl Bildt

Helena Leander har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att tydliggöra regeringens linje i fråga om utvinning av fossila bränslen i Arktis.

Jens Holm har frågat miljöministern om hon avser att ta initiativ till ett förbud mot olje- och gasutvinning i Arktis.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag har valt att besvara båda frågorna i ett sammanhang.

Jag har i riksdagen den 16 december 2011 redan utförligt tydliggjort regeringens linje i frågan. Det skedde i samband med att jag svarade på Jens Holms interpellation om ett moratorium för olje- och gasutvinning i Arktis. Jag hänvisar till mitt svar i det sammanhanget.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-03-06 Anmäld: 2012-03-12 Besvarad: 2012-03-19 Svar anmält: 2012-03-20

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-03-06)