Föräldraansvar för barn med funktionsnedsättning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:430 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:430 av Pia Steensland (KD)
Föräldraansvar för barn med funktionsnedsättning

Pia Steensland har frågat mig om jag är villig att ge ett tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn i syfte att i de av utredningens förslag som är kopplade till att förtydliga och eller smalna av föräldraansvaret inkludera samtliga insatser och ersättningsformer som är till för att stödja barn med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer.

Jag delar Pia Steenlands syn på att frågan om föräldraansvar är komplicerad och innebär att barn med funktionsnedsättningar med individuella behov och förutsättningar ska jämföras med vad som är normalt för barn utan funktionsnedsättning i samma ålder. För barn med behov av personlig assistans och deras familjer kan bedömningen innebära en risk att rätten till insatsen begränsas och bedöms olika ifrån fall till fall. Jag vill framhålla att det är av detta skäl som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna enades om att ge Utredningen stärkt assistans i uppdrag att smalna av föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans (dir 2020:03).

Regeringen och jag är medvetna om att andra insatser inom LSS och andra samhällsstöd som syftar till att underlätta vardagen för barn med funktionsnedsättning och deras familjer i många fall utgår från att vårdnadshavaren ska ta ett stort ansvar för att tillgodose barnets behov av omvårdnad.

I den nu pågående utredningen finns dock, förutom frågan om föräldraansvaret även flera andra komplicerade frågor inom den personliga assistansen som behöver lösas snarast. Utredningen ska lämna sitt betänkande redan den 24 maj 2021 och regeringen är angelägen om att förslagen ska kunna leda till ny lagstiftning under mandatperioden.

Stockholm den 18 november 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-12)