Färdplan Arlanda

Svar på skriftlig fråga 2018/19:666 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/01597/TP

, I2019/01604/TP, I2019/01605/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:666 av Åsa Coenraads (M)
Färdplan Arlanda, fråga 2018/19:673 av Åsa Coenraads (M) Revidering av den svenska flygstrategin och fråga 2018/19:675 av Åsa Coenraads (M) Arlandas framtid

Åsa Coenraads har ställt några frågor till mig om Arlanda flygplats.

I januari 2017 presenterade regeringen ”En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem”. I flygstrategin anges bland annat att ett Arlandaråd, i dialog och samverkan, ska ta fram förslag, en ”färdplan Arlanda” och att flygets klimatpåverkan ska minska.

Arlandarådet är avslutat sedan den 31 mars. Sedan den nuvarande regeringen tillträdde har rådet inte haft några möten. Hanteringen av Arlandarådets arbete är inte klar.

När det gäller Arlanda flygplats gör Swedavia AB prognoser och ansvarar för investeringar. Generellt sett innebär prognoser alltid en grad av osäkerhet eftersom de per definition bygger på antaganden om framtiden. Prognoser utgör därför enbart ett av flera olika underlag inför beslut om investeringar i transportsystemet.

Stockholm den 29 maj 2019

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-17)