Familjeåterförening i praktiken

Svar på skriftlig fråga 2018/19:529 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:529 av Christina Höj Larsen (V)
Familjeåterförening i praktiken

Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser ta initiativ för att göra det möjligt för syrier att ansöka om familjeåterförening i Libanon.

Många syriska familjer har splittrats av kriget och regeringen är högst medveten om deras svåra situation. Som en följd av de senaste årens ökning av asylsökande som i sin tur följdes av anhöriginvandring ökade väntetiderna i ärenden om familjeåterförening hos utlandsmyndigheterna i berörda regioner. Därför tillsatte regeringen 2018 extra resurser för att korta väntetiderna, och i dagsläget erbjuder samtliga av dessa utlandsmyndigheter en besökstid inom 1-7 veckor.

Huvudregeln är att tredjelandsmedborgare som vill ansöka om familjeåterförening i Sverige ska vända sig till en utlandsmyndighet i sitt hemland. Saknas sådan möjlighet regleras i förordningen UF 2016:3 Regeringskansliets föreskrifter om var ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd ges in och utreds i vissa fall till vilken utlandsmyndighet man istället är välkommen att vända sig. Denna förordning ses regelbundet över av Utrikesdepartementet och uppdateras vid behov efter samråd med berörda myndigheter.

Bedömning av syriska medborgares möjligheter att ansöka om familjeåterförening görs kontinuerligt. Medborgare i Syrien har möjlighet att vända sig till någon av de sju svenska utlandsmyndigheterna i Abu Dhabi, Amman, Ankara, Istanbul, Khartoum, Kairo eller Riyadh för intervju. Anknytningsintervjuer med syriska medborgare sker med regelbundenhet vid samtliga av dessa utlandsmyndigheter. Utrikesdepartementet är medvetet om att gränsrestriktioner råder i området och att det kan krävas visering eller annat inresetillstånd för att ta sig till vissa av ovan nämnda myndigheter.

Enligt Migrationsverkets statistik har dock efterfrågan av intervjutid minskat vilket också speglas i de korta väntetiderna vid dessa utlandsmyndigheter. Regeringen följer, analyserar och utvärderar löpande inströmningen av migrationsärenden och arbetar för att acceptabla kötider ska råda.

Stockholm den 23 april 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-11)