Ersättning enligt pandemilagen

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1246 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:1246 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Ersättning enligt pandemilagen

Cecilie Tenfjord Toftby har frågat mig om jag avser att använda den nya pandemilagstiftningen för att stänga ned och ersätta de verksamheter som redan nu är särskilt drabbade av effekterna av pandemin, och genom detta rädda viktiga delar av den svenska ekonomin och arbetstillfällen.

Bland alla smittskyddsåtgärder som kan bli aktuella enligt gällande lagar är tillfällig nedstängning mycket ingripande och bör endast omfatta miljöer och tillfällen som utgör hög risk för smittspridning och om inga andra åtgärder bedöms tillräckliga. Om en sådan åtgärd övervägs ska den ställas i relation till de negativa konsekvenser det kan innebära för verksamheter som berörs av en sådan stängning. Inga restriktioner får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till att hindra smittspridningen av Covid19. Inför en eventuell stängning är det således mycket viktiga och noggranna överväganden som måste göras.

Om regeringen bedömer att det är nödvändigt att stänga verksamheter kommer regeringen återkomma med förslag på detta. Regeringen har i en extra ändringsbudget (prop. 2020/21:83) lämnat förslag till riksdagen om ekonomiska ersättningar vid en stängning av verksamheter.

Stockholm den 20 januari 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-01-13)