Erkännande av folkmordet seyfo

Svar på skriftlig fråga 2014/15:21 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:21 av Robert Hannah (FP) Erkännande av folkmordet seyfo

Robert Hannah har frågat mig hur regeringen avser följa upp riksdagens tillkännagivande i skrivelse 2009/10:206.

Det är väsentligt att denna fråga hanteras ansvarsfullt och på ett sätt

som främjar en hållbar utveckling i regionen.

Ett erkännande i modern tid av ett historiskt folkmord måste prövas noga och omsorgsfullt. Regeringen avser att noggrant undersöka de politiska och folkrättsliga aspekterna av frågan.

Regeringen uppmuntrar en öppen genomlysning och bearbetning

av viktiga historiska händelser för att kunna bidra till försoning och historisk upprättelse. Vi välkomnar en levande debatt, öppen för internationella forskningsrön och utan censur.

Stockholm den 31 oktober 2014

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-10-16)