Enhet för informationskrigföring

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1021

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00487/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1021 av Sotiris Delis (M) Enhet för informationskrigföring

Sotiris Delis har frågat mig om och i så fall när jag och regeringen är beredda att fatta beslut om att förstärka Sveriges Försvarsmakt med ett centrum specialiserat på informationskrigföring.

Flera myndigheter har ansvar och roller att spela i hanteringen av informationskrigföring samt i arbetet med att identifiera och möta påverkanskampanjer. Det gäller Myndigheten för samhällskydd och beredskap, rättsvårdande myndigheter och försvarsmyndigheter. I försvarspropositionen är regeringen tydlig med att myndigheterna ska utveckla sin förmåga och samtidigt öka samverkan.

En utveckling av verksamheten pågår nu inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra närmast berörda myndigheter. Svenska myndigheter samarbetar också med Natos center för strategisk kommunikation, Stratcom, i Riga och med Natos center för cyberförsvar i Tallinn.

Jag och inrikesministern som närmast ansvariga statsråd och övriga berörda statsråd följer arbetet noga. Att skapa ett särskilt centrum specialiserat för att hantera informationskrigföring inom Försvarsmakten är i nuläget inte aktuellt.

Stockholm den 30 mars 2016

Peter Hultqvist

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-03-23)